Qarabağ Müharibəsindəki şəhidlərimizin sayı 2841 nəfər olduFALSE:: ERROR: UNSUPPORTED ENCODING


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *