გაერთიანებიდან ორი წლის შემდეგ განათლება, კულტურა და სპორტი ერთმანეთს ისევ შორდებაFALSE:: MISTAKE: UNSUPPORTED ENCODING


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *