"วัคซีนsinovac" ล็อตแรกถึงไทยพุธนี้ อีก 2 ล้านโดส ตามมา เม.ย. : ชวนคิดชวนคุย 22/02/2021 B2Website: http://news1live.com/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/NEWS1VDO
Facebook: https://www.facebook.com/MGRNEWS1
TWITTER: https://twitter.com/newsonechannel
instragram: https://www.instagram.com/news1channel


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *